Jak jsme se měli v červenci?

Na denním stacionáři to stále pulzuje životem plným činností.
Sice nám v úvodu moc nepřálo počasí, ale vždy si víme rady.
Když zrovna prší, teoreticky a třeba na plátně promítáme o tom,
co další dny prozkoumáme v terénu.
Pomáháme s úklidem, když krásná lípa odhazuje odkvetlé květy a vítr odlamuje
větve  - zametáme, pečujeme o zahrádku a terasovou výsadbu, která je opravdu bohatá.
Někdy nás příroda nešetří, když na nás pošle ošklivé povětří a květináče se válí po terase,
nebo slimáci ožerou, co mohou a ještě se u toho namnoží

Červnový deník denního stacionáře byl opravdu nabitý

všichni jsme nyní, koncem měsíce překvapeni, co všechno jsme stihli: 2. 6. jsme navštívili Dvůr Králové a samozřejmě zoologickou zahradu.

Pobyt v campu Pecka

ve dnech 20. 6. - 26. 6. 2021 se konal sportovní pobyt klientů sociálních služeb v campu Pecka. Díky finančnímu příspěvku od Nadace Charty 77 - Konto bariéry zažili všichni účastníci krásný a aktivitami naplněný týden. Camp je prostor se vším všudy, kde kromě perfektního bydlení v chatičkách je zajištěno celodenní stravování v místní restauraci. Pro sportovní aktivity jsou připraveny trampolíny, hřiště na volejbal, horolezecká stěna, prolézačky, ale také malé brouzdaliště a velké koupaliště.

Kores nás opět obdaroval

děkujeme firmě Kores za každoroční darování kancelářských potřeb, které hned využili klienti sociálních služeb denního stacionáře a sociální rehabilitace a měli z nich obrovskou radost.

Ještě jednou děkujeme!

 

Štítky: 

Odborné sociální poradenství - se zaměřením na dluhové poradenství

Oprava části střechy kláštera dokončena

Klášter v Nové Pace je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Snahou Života bez bariér, z. ú. je od roku 2006 postupně opuštěný objekt udržovat v takovém stavu, aby nezatékalo do objektu, nepromáčely se zdi. Střecha kláštera byla vlivem času ve velmi špatném stavu a podařilo v roce 2019 získat z dotačního fondu Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 310.000,- Kč na „Obnovu krovů a krytiny střechy kláštera v Nové Pace“. Vzhledem k pandemii COVID 19 byla realizace stavby prodloužena a k 30. 6. 2021.

Denní stacionář a Sociální rehabilitace na výletě v Jilemnici

Dne 15. 6. 2021 se vydaly společně dvě služby ŽBB z. ú. Denní stacionář a Sociální rehabilitace na výlet.

Cílem bylo krásné město západního podhůří Krkonoš Jilemnice. Dnes má asi 6 tisíc obyvatel a získalo titul Historické město roku 2012.

Po příjezdu autobusem jsme tradičně navštívili cukrárnu Dva prameny s příjemným posezením a vlastními zákusky, vyráběnými přímo nad cukrárnou. V této výrobně – sociálním podniku, se před časem podařilo službě sociální rehabilitace získat zaměstnání pro jednoho uživatele.

“Příprava na grilovací párty“ - kurz sociální rehabilitace

Dne 16. 6. 2021 se v ŽBB ve službě sociální rehabilitace konal kurz “Příprava na grilovací párty“. Účastníci kurzu, každý podle svých představ, si nejdříve navrhli jídelníček a program své párty.
Vytvořili si seznam surovin vhodných pro přípravu pohoštění a dobrého pití. Nezapomněli ani na přípravu grilu a příslušenství, úpravu ke stolování, seznam hostů a zábavný program.

Různé návrhy na svou grilovací párty byly velmi zajímavé a inspirativní pro ostatní. Takže teorii jsme zvládli na jedničku!

Gentleman club navštívil modelářskou výstavu

Štítky: 

Měření bezbariérovosti laserovým měřičem

současným trendem je objevování nových cest, které umožní lidem se zdravotním postižením zvolit si způsob života podle svých představ a žít tak samostatně. V této souvislosti si musíme uvědomit, že základní podmínkou aktivního zapojení člověka do života společnosti je přístupnost prostranství a staveb, jejich užívání a možnost se v nich volně pohybovat.

Štítky: 

Poděkování za TV

Srdečně děkujeme pí Minářové z Hradce Králové - www.facebook.com/nadejeprochlupace, která přečetla na fcb naši prosbu, že potřebujeme do ubytování pro zdravotně postižené televize a přivezla 4 krásné TV. Velmi si této pomoci vážíme.

Děkujeme!

Štítky: 

Zveme vás na kurz Sociální rehabilitace - Příprava na grilovací párty

chtěli bychom všechny zájemce pozvat k nám do Života bez bariér, z.ú. na sociální rehabilitaci na náš kurz, který se bude konat 16. 6. 2020 a bude na téma:PŘIPRAVA NA GRILOVACÍ PÁRTY. Další kurzy s jinou tématikou sledujte nás na webu nebo facebooku a dozvíte se více ;-)

Komunitní centrum Nová Paka - online dotazník

Život bez bariér, z. ú. připravil anketu pro širokou veřejnost. Dotazník bude k dispozici v časopise Achát, na vybraných místech nebo online zde ke stažení a vyplnění na www.zbb.cz ho najdete níže.

Co nám přinesl květen na Denním stacionáři?

Nebyl zrovna přívětivý ohledně počasí. Ale my si musíme umět poradit. Kromě tvůrčích aktivit přímo na DS, jsme stále aktivně vyhledávali možnosti chodit ven, kochat se krásnou svěží jarní zelení, barevnými květy

Poděkování firmě Ontex

chtěli bychom poděkovat firmě Ontex z Turnova za sponzorský dar ve formě hygienických potřeb:

Stránky