Život bez bariér daroval Královéhradeckému kraji roušky

Hezký den všem, máme dalších 21 000 kusů roušek :-) ‼
V sobotu i v neděli jsme se snažili zajistit jakýmkoliv způsobem jakékoliv ochranné pomůcky. Mnoho telefonů, mailů a osobní komunikace s institucemi v kraji i mimo kraj. V tuto chvíli doufám, že budeme moci oznámit alespoň trochu dobré zprávy. Život bez bariér, z.ú. v Nové Pace nám věnoval 17 000 kusů roušek. Moji kolegové je naložili a budeme je distribuovat sociálním službám, abychom zabezpečili provoz domovů pro seniory.

Štítky: 

! ! ! UPOZORNĚNÍ ! ! !

Na základě nařízení vlády jsme zrušili veškeré plánované prodejní akce na BŘEZEN – DUBEN! O náhradních termínech budeme informovat na našich webových stránkách www.zbb.cz, ale také na našem facebooku www.facebook.com/Zivotbezbarier

KURZ PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU

Kurz, konaný dne 13. 3. 2020 byl určen pro klienty sociální rehabilitace. Cílem bylo informovat přítomné, jak se bezpečně a správně chovat v silničním provozu. Dalším bodem byly zásady bezpečného přecházení silnice nebo kde bezpečně přecházet. Nelze opomenoutjaké máme mít oblečení při jízdě na kole nebo jak si počínat na silnici pokud je uživatel na elektrickém vozíku.

ŽIVOT BEZ BARIÉR ZVE NA "DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ"

Masopust v Životě bez bariér

Pod názvem masopust se skrývá celé období od Tří králů až do začátku postní doby, kdy nastalo jeho vyvrcholení. Začátek postní doby nastává na Popeleční středu, po níž následuje čtyřiceti-denní půst!

Jak udělat chutné a levné jednohubky

Jedním z kurzů určených pro klienty sociální rehabilitace byla výroba jednohubek. Cílem bylo ukázat všem účastníkům, že dobré malé pohoštění lze vyrobit i za „pár kaček“. Kurz, který se konal 27.2.2020 byl rozdělen na teoretickou část, kdy je důležité vědět počet  strávníků, stanovit výběr a množství  potravin za dobrou cenu, vědět, kde lze potraviny zakoupit a nebo využít vlastní zásoby ze zahrádky. Následovala dne 28.2.2020 část praktická, kdy se do výroby jednohubek zapojili klienti za dohledu pracovníků přímé péče. Postupně  seplnily připravené tácky dobrotami různých barev a chutí.

Prodej výrobků v Lázních Bělohrad

Zveme Vás na JARNÍ VÝSTAVU do knihovny do Staré Paky!

Zveme Vás na JARNÍ TRH na Pecku!

Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby

Dne 11.2.2020 se konalo školení Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby II. Lektorka Mgr. Jaroslava Slaná výstižně v průběhu semináře upozornila přítomné na možnosti nevhodného zacházení s uživateli sociálních služeb. Cílem bylo informovat účastníky v oblasti komunikace, pečovatelských úkonů a nastavení vhodného společenského vztahu. Výstižně byly popisovány situace jak lze postupovat v rizikových situacích při zachování autonomie a důstojnosti uživatelů sociálních služeb. Vzdělávací  akce vycházela z naplňování standardu č. 2 vyhlášky č.505/2006 Sb.

Život bez bariér v TV

Využití padělků značkových výrobků...

Originální způsoby, jak nakládat s padělky oděvů a obuvi, aby nekončily ve spalovně, využívá sociální podnik Život bez bariér z Nové Paky.

Video najdete zde

Zveme Vás na Jarní jarmark a dny otevřených dveří!

Život bez bariér v roce 2020

Sociální služby v Královéhradeckém kraji

Život bez bariér, z. ú. je jedním s poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Jako nezisková organizace je financována z více zdrojů. Proto zástupci naší organizace a mnoho dalších poskytovatelů se mělo možnost dne 30. 1. 2020 v sálu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v Hradci Králové dozvědět jak bude rok 2020 zajištěn v rámci financování. Z informačního setkání vyplynulo, že neziskový sektor tvoří nemalý podíl sociálních služeb v kraji a že v rámci financování i těmto subjektům blýská na lepší časy.

Realizace projektů na oživení kláštera má připravenou PPD

Projektový tým v rámci realizací 2 projektů z IROP „Centrum bez bariér II“ a „Komunitní centrum Nová Paka„ zasedá pravidelně každý měsíc. V lednu 2020 byl  dokončen archeologický průzkum. Výsledkem je zjištění nálezů např. původního opláštění studny, drobné úlomky původní keramiky, odhalení původní dlažby chodby v 2. nadzemním podpaží objektu kláštera. Nutné poznatky, týkající se projektů budou zahrnuty do prováděcí projektové dokumentace. Zpracovaná PPD bude připravena k předání ke konci února 2020.

Stránky