Týden vzdělávání dospělých 2018

V období  12.-16.11.  probíhal Týden vzdělávání  dospělých 2018 (TVD), organizovaný Královéhradeckým krajem a Úřadem práce Hradec Králové. Cílem byly prezentace  pozvaných subjektů na několika místech  v Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Náchodě a Hradci Králové. Život bez bariér, z.ú.  přijal pozvání Úřadu práce Jičín a připravil prezentace směrem k veřejnosti.  Dne 13.11. byla  představena  činnost půjčovny  kompenzačních pomůcek s místem konání  na Městském úřadu v Jičíně. Přítomným byl představen projekt, který organizace realizuje  již 13 let .

Exkurze na novopackém vlakovém nádraží

Samota je pro většinu z nás nežádoucí, zejména pak v podzimním a zimním období, kdy se brzy stmívá a den trvá sotva pár hodin. Zdravý jedinec se může prakticky čímkoliv zabavit, setkávat s přáteli a není nijak pohybově omezený. Zcela jiná situace však nastává pro lidi, kteří z nějakého důvodu přišli o šanci chodit po svých a neobejdou se tak bez cizí pomoci.

I na tento fakt jsme se zaměřili nejen v našem Gentleman clubu, ale i v ostatních námi nabízených sociálních službách. Snažíme se být k individuálním potřebám našich uživatelů vnímaví a co nejlépe naslouchat jejich trápení.

Štítky: 

Vánoční den v Denním stacionáři

Beseda na téma „Prevence proti úrazům“ na Základní škole Husitské v Nové Pace

V pátek 9. 11. 2018 jsme byli pozváni na Základní školu Husitskou v Nové Pace, kde se konala další beseda na téma Prevence proti úrazům.

Štítky: 

Týden vzdělávání dospělých 2018

Život bez bariér, z.ú. v rámci „Týdne vzdělávání dospělých 2018“ v Královéhradeckém kraji  představí dne 13. 11. 2018 formou přednášky téma "Prevence proti úrazům" s možností ukázky důležitých i podpůrných kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a senniory.

Prodej výrobků v Lázních Bělohrad

Achát - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A JARMARK V ŽIVOTĚ BEZ BARIÉR

Štítky: 

Nácvik překonávání barier v Gentleman Clubu

Jistě se každý z nás někdy setkal se situací, že se někam dopravil a najednou z nějakého důvodu mu nebylo dopřáno dorazit až k cíli. Například dojedete pod hory a zjistíte, že nejedou lanovky. Ti zdatnější nechají batoh na zádech a kopec nahoru jednoduše vyšlápnou. Někdo si zanadává, jiný bere takovou situaci jako samozřejmost.

Štítky: 

Porada zaměstnanců v Životě bez bariér

Dne 23. 10. 2018 se konala v prostorách Centra bez bariér porada všech zaměstnanců organizace. Hlavním programem schůze bylo shrnutí aktivit a činností včetně hospodaření  organizace k 30. 9. 2018. Informaci přítomným předala ředitelka J. Fučíková. Nedílnou součástí bylo představení aktivit a činností na rok 2019. Při této příležitosti ředitelka poděkovala všem zaměstnancům za jejich práci. V období září - říjen 2018 probíhala setkání mezi jednotlivými zaměstnanci a ředitelkou, z kterých vzešlo mnoho užitečných a přínosných podnětů, názorů.

Zveme Vás na Adventní benefiční akci – Den krásy pohybu a relaxace

Tímto bychom vás rádi chtěli pozvat na akci, která se koná 7. 12. 2018 v Hotelu Centrál – Nová Paka.  Na této akci si užijete, jak relax, tak pohyb, tak i kulturní vystoupení. Na jednom z vystoupení uvidíte i naši organizaci, kde klienti budou mít vlastní kulturní program – bubenickou show.

Teplé ponožky z Mácháče

Jako každoročně jsme i letos dostali od paní Dagmar Šantrůčkové a jejích kolegyň ze Starých Splavů desítky párů krásných ručně pletených ponožek. Ponožky předáme všem našim zaměstnancům a klientům v naší organizaci Život bez bariér jako jeden z mnoha malých dárečků na Vánoce.

Heslo pro letošní zimu: Máme teplé ponožky, nebude nám zima na nožky.

Velké díky paní Šantrůčkové a spol. a posíláme pozdrav na Mácháč!

Zveme vás na předvánoční jarmark a dny otevřených dveří 25. - 26. 11. 2018

25. a 26. listopadu budou dveře Života bez bariér otevřené všem, které zajímá, co na novopackém klášterním kopci děláme. Na předvánočním jarmarku si můžete koupit krásný vánoční dárek vyrobený zaměstnanci chráněných dílen a sociálních služeb. Přijďte se podívat do našich prostor a popovídat si o nabízených službách pro zdravotně postižené, seniory a pečující osoby.

Náš pomocník Motúčko

Podzim v areálu kláštera je krásně barevný, protože v našem parku roste nejméně 6 listnáčů. Velké poděkování náleží panu řediteli Ing. Kvidu Štepánkovi z firmy Isolit- Bravo spol.s r.o. za pomocníka, který bude pro klienty a údržbu areálu opravdu přínosem.  

Díky daru Motúčka půjde úklid opadaného listí nám všem zlehka a hezky od ruky.

DOPOLEDNE V CAFÉ CENTRAL

Na pátek 5. 10. 2018 jsme si s klienty Denního stacionáře, naplánovali posezení v kavárně.

Café Central, je velice příjemná kavárna a všichni uživatelé si bez problému vybrali něco dobrého z nabídky. Někdo kávičku, čaj nebo třeba horkou čokoládu. K tomu nechyběly domácí dortíky, které zde nabízí.

Kooperativa pomáhala v Životě bez bariér

Dne 2. 10. 2018 přijeli naši organizaci Život bez bariér, z. ú. podpořit zaměstnanci společnosti Kooperativa, a. s. ze Dvora Králové nad Labem a Jičína. Parta 8 lidí nám pomohla s podzimním úklidem jak v budově Klášter, Centra bez bariér, tak i Vyšehradu. Během dne stihli dobrovolníci uklidit a přestěhovat spousty věcí z budov do budov v areálu.

Stránky